Välja vattenlarm – En guide

Genom att ha ett vattenlarm kan man snabbt upptäcka vattenläckage och åtgärda dessa innan en vattenskada uppstår. Alla larm har samma grundfunktion – att larma vid vattenläckage. Men både kvalité, pris och funktioner skiljer de olika vattenlarmen åt.

Hur länge räcker batteriet – hur vet du om de behöver bytas?

Det krävs ett batteri för att driva ett vattenlarm. Men det som skiljer är hur länge detta batteri räcker. En del kritik har framförts mot vattenlarm där ett batteri enbart räckt i 7 – 10 veckor. Därmed behöver man byta larm relativt ofta. Det kan exempelvis jämföras med en brandvarnare där batteri inte behöver bytas på flera år.

Men kontrollera även hur vattenlarmet indikerar batteribyte. Om det sker med en blinkande lampa fyller detta sällan någon funktion. Ett vattenlarm ligger generellt i ett skåp eller bakom en tvättmaskin. Ställen där man sällan tittar och därmed inte ser den blinkande dioden. Då är det bättre med en pipande funktion.

Behövs separat larmenhet?

Kommer du ha vattenlarmet på ett ställe där du inte brukar befinna dig? Kanske i källaren eller i garaget? Det är då inte säkert att du hör larmet när det aktiveras. I dessa fall kan det vara bättre med en separat larmenhet. Enheten är ihopkopplad med vattenlarmet och kan därmed placeras en bit ifrån det.

Vattenlarm via wifi och app

Ytterligare en modell är de som är inkopplade via wifi och därmed kan ge meddelande via en tillhörande app. Fördelen är här att du får meddelande oavsett var du befinner dig. I detta fall piper vattenlarmet samtidigt som ett meddelande skickas ut till appen. På så vis kan man uppmärksammas oavsett var larmet är placerat.

Automatisk vattenfelsbrytare

Detta är nog den allra mest avancerade modellen av vattenlarm och är vanligare bland företag än hos privatpersoner. Larmet är kopplat till en vattenfelsbrytare som därmed kan stänga av allt vatten i det fall en vattenläcka upptäcks.

Det kan liknas med hur en jordfelsbrytare bryter strömmen istället för att en kortslutning ska ske. På samma sätt varnar vattenlarmet och bryter vattentillförseln när larmet går. Dessa kan även vara kopplade till larmcentral eller app för att därmed påkalla uppmärksamhet från personer som kan kontrollera felet.