Det är bra att besöka tandläkaren regelbundet. På så vis kan du upptäcka eventuella skador och slitage som fortfarande är möjliga att återställa. Under en tandläkarundersökning brukar tandläkaren ställa frågor om den allmänna hälsan, exempelvis om patienten tar några mediciner eller har några sjukdomar. I och med att vissa mediciner kan påverka munhälsan är det viktigt att tandläkaren får reda på det. Vissa mediciner kan nämligen orsaka muntorrhet som i sin tur kan.. Read More