Känns det svårt att veta vilken assistansanordnare i Göteborg som bäst möter just dina behov? Ta hjälp av en av de större assistansförmedlarna i staden. Deras primära uppgift är just att jämföra och hjälpa brukare att hitta rätt. Detta i tre tydliga steg.

 1. Identifiera behov och önskemål
  Om du precis blivit beviljad assistans alternativt vill byta assistansanordnare kan första steget vara att kontakta en förmedlare. Dessa finns över hela Sverige och bara i Göteborg finns en handfull förmedlare som gratis erbjuder denna tjänst.
  I kontakt med dem kommer du få berätta vilka behov du har, hur mycket assistans som beviljats och om du har egna åsikter om hur hjälpen ska utföras. Därmed skapar förmedlaren en ”profil” som i nästa steg kan matchas mot vad olika assistansförmedlare kan erbjuda.
 2. Jämförelse och selektering
  När nu förmedlaren har en ”behovsprofil” kan ett stort antal assistansanordnare ta del av den och välja om de vill erbjuda sina tjänster. På detta sätt kan flera anordnare direkt jämföras gällande vilka tjänster som erbjuds. En del utgår direkt på grund av att de inte kan uppfylla behovskraven.
 3. Val av assistansanordnare
  Tillsammans med assistansförmedlaren kan du nu jämföra och välja assistansbolag samt skriva avtal med det bolag som förväntas ge hjälp som är bäst anpassad efter dina behov.

Jämför enbart privata assistansanordnare i Göteborg

Att jämföra assistansanordnare via förmedlare är både gratis, enkelt och snabbt. Men det finns även vissa begränsningar.

 • Jämför enbart privata företag
  Jämförelsen sker generellt enbart att privata bolag i Göteborg. Därmed utesluts kommunala alternativet och kooperativ. Detta är däremot ingen stor nackdel då ca 70 % i Sverige väljer privat alternativ.
 • Jämför inte alla privata bolag
  Det kan vara lätt att tro att förmedlarna jämföra alla vårdbolag som finns i Göteborg. Men så är inte fallet. De skriver samarbetsavtal med många, men inte alla, bolag. Det skapas därmed en bred jämförelse men det är viktigt att förstå att den inte är komplett. Om du anser att något bra alternativ inte presenteras finns alltså möjligheten att söka vidare på egen hand.

Varför välja förmedlare?

 • Enklare jämförelse
 • Snabbare jämförelse
 • Säkrare jämförelse då förmedlarna har krav som måste uppfyllas för att en assistansanordnare ska få vara med i jämförelsen.
 • Förmedlaren kan även hjälpa till med ansökan och överklagan kring personlig assistans