Genom att granska olika domäner och hur de är uppbyggda kan man lära sig om både design, konvertering och SEO. Här granskar vi domänen kontrollansvarigstockholm.net som inte oväntat marknadsför ett företag som arbetar med att vara kontrollansvar i Stockholm. Ibland säger ett domännamn mycket lite kring vad som förmedlas eller säljs via just det domänen. Ibland är det precis tvärtom. I detta fall är det helt uppenbart att det är kontrollansvarig i Stockholm.. Read More