En mindre arkitektbyrå kan ha specialinriktning mot exempelvis enbart husbyggnation men de större byråerna har ett bredare utbud och kan erbjuda all hjälp via de fyra kategorier av arkitekter som är verksamma i Sverige. Som privatperson är det främst följande tre tillfällena som en arkitektbyrå anlitas. Ansökan om bygglov När privatpersoner kontaktar arkitektbyråer är det främst för att få hjälp med bygglovsansökningar och de dokument som måste bifogas i dessa ansökningar. Skickar man.. Read More