Nedan presenteras några vanliga frågor gällande att hyra sjuksköterskor. Frågor och svar är tagna från några av de större bemanningsföretagen i Sverige.

Vad kostar sjuksköterskor via bemanningsföretag?

Kostnaden beror på flera faktorer. Bland annat påverkar uppdragets längd, krav på kompetens, plats i Sverige samt utbildningskrav. Det kan även påverka om företaget har varit med i upphandling eller inte.

Ett vårdföretag som planerar att hyra in personal kan enklast få en prisbild genom att kontakta bemanningsföretaget. De kan därmed beskriva sina framtida behov varpå en tydlig prisbild kan skapas.

Vad menas med att sjuksköterskorna kvalitetssäkras?

Alla bemanningsföretag med sjuksköterskor arbetar med kvalitetssäkring för att säkerställa att de anställda har korrekt kompetens samt genomför uppdragen enligt förväntad kvalité. Det kan exempelvis ske via:

  • Intervjuer och referenser Inför anställning kommer flera personliga intervjuer genomföras samt referenser kontrolleras. Dessutom genomförs kontroll att personen har den kompetens som anges i ansökan.
  • IVO Sjuksköterskor som missköter sig i tjänsten blir anmälda hos IVO. Därmed kan ett de löpande kontrollera detta register så att dessa inte får uppdrag via dem.
  • Feedback Varje kund får lämna feedback på utfört arbete. På detta sätt kan ett bemanningsföretag få in uppgifter som kan påvisa avvikande beteende.

Kan norska vårdföretag anlita svenska sjuksköterskor?

Ja, det är vanligt att norska vårdföretag anlitar svenska bemanningsföretag vilket innebär att svenskar åker till Norge för att genomföra uppdrag. Många svenska sjuksköterskor väljer att anmäla sitt intresse för dessa projekt då det är mycket bättre betalt än i Sverige. Bemanningsföretaget ordnar då med både resebiljetter och boende så att sjuksköterskan enbart behöver fokusera på att utföra sitt arbete.

Hur sker hyra av sjuksköterska?

Om ett vårdföretag vill hyra sjuksköterskor är första steget att kontakta ett företag som erbjuder bemanning inom vårdbranschen. Vid första kontakten diskuteras olika behov och avtal skrivs. Det innebär att det är bättre att kontakta företaget i förväg så att processen går snabbare när väl bemanningsbehovet uppstår.

Betalas pension och andra förmåner?

Ja, utifrån anställningstrygghet är det ingen skillnad mellan att arbeta inom ett bemanningsföretag eller vara anställd på exempelvis ett sjukhus. Arbetsgivaren betalar pension, avgifter, försäkringar m.m. Den största skillnaden är att arbetet utförs i projektform och att lönenivån därmed påverkas av hur mycket jobb som utförs under månaden.