En viktig rättighet som finns i vårt samhälle är rätten till personlig assistans. Det är en hjälp som de som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få för att få ett bra liv med god livskvalitet.

Vem har rätt till personlig assistans?

Vem som har rätt till personlig assistans styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS). Vem som har rätt till hjälpen varierar beroende på funktionsvariation, det kan till exempel handla om personer med vissa typer av utvecklingsstörningar och funktionsnedsättningar. Det är inte alla människor som har någon funktionsvariation som har rätt till personlig assistans utan det styrs av hur väl man klarar av att sköta vardagen. Måste ha ett behov av stöd, hjälp och service helt enkelt.

Vad kan man få hjälp med?

Personlig assistans handlar i grund och botten att med stödets kan man leva ett självständigt liv, det är en slags hjälpande hand i vardagen. De som hjälper personer som har fått personlig assistans beviljad är personliga assistenter – de fungerar som stöd i de saker som man inte kan klara av själv att göra. Vad kan man då behöva ha hjälp med? Det kan till exempel vara:

  • Personlig omvårdnad
    Har man svårt att själv sköta sin egen hygien, äta mat eller har rörelsehinder kan man få hjälp med sådana saker. Det kan även handla om att få hjälp att kommunicera om man har svårigheter med tillexempel tal, hörsel eller syn.

  • Skötsel av hemmet
    Har man problem med att städa, laga mat och handla kan man få stöd i sådan sysslor.

  • Aktiviteter
    En annan viktig faktor för att ha en bra livskvalitet är att göra olika meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Det kan vara allt från att gå på bio till att fika eller komma ut i naturen. Att få vara en del av samhällslivet är ett mål som de verksamheter som bedriver personlig assistans ska ha enligt lagen. En annan sådan gren kan vara hjälp för att kunna arbeta.

Viktigt att veta att alla som jobbar som med personlig assistans har tystnadsplikt och får inte prata om erfarenhet med den enskilda individens personliga förhållanden. Respekt och allas lika värde är några viktiga ledord inom området.