För den som har separerat blir det så att man har delad vårdnad om barnen.  Det kan vara så att en av föräldrarna, oftast mamman, har barnen större delen av tiden hos sig. Det finns de som oroar sig för att bli av med den delade vårdnaden efter att man skiljt sig. Här är tre situationer där vi går igenom om risken finns för vårdnadstvist och om man kan förlora, för ytterligare information.. Read More