Genom att ha ett vattenlarm kan man snabbt upptäcka vattenläckage och åtgärda dessa innan en vattenskada uppstår. Alla larm har samma grundfunktion – att larma vid vattenläckage. Men både kvalité, pris och funktioner skiljer de olika vattenlarmen åt. Hur länge räcker batteriet – hur vet du om de behöver bytas? Det krävs ett batteri för att driva ett vattenlarm. Men det som skiljer är hur länge detta batteri räcker. En del kritik har.. Read More