Vet mer om tandimplantat och riskerna med det

Tandimplantat innebär generellt inga större risker. Medan det förvisso är mycket sällsynt att det skulle innebära någon direkt fara för patienten, så är det kanske fler fall som helt enkelt inte lyckas ge patienten de önskade resultaten. Idag har man en förhållandevis god kunskap kring infektioner och bakterier som tar sig ned i käkbenet. Således är man särskilt uppmärksam på detta idag.

Det man bör komma ihåg är att det är främst patientens egen munhygien som avgör risken fördetta. Tandimplantat är ganska dyrt – så att inte hålla efter sin munhygien, är att inte få lika stor valuta för pengarna. Det är helt enkelt en säker och estetiskt hållbar lösning. En del i att sköta om implantaten ordentligt är att göra regelbundna besök hos en tandhygienist, för att tidigt kunna upptäcka om det är något som inte står rätt till.

Men, komplikationer kan givetvis uppstå vid själva ingreppet också. Risken är dock liten, och ofta är det mer avgörande hur munhygienen sedan sköts om. I Stockholm, landets övriga storstäder – och över hela landet – finns kompetenta kliniker med ett ganska stort fokus just på tandimplantat.

Särskilt viktigt är det att hålla rent i fickan mellan implantat och tandkött. Om bakterierna lyckas ta sig ned i käkbenet drabbas man av ett tillstånd som kallas för periimplantit. Det innebär att käkbenet långsamt luckras upp och att implantatet sitter allt lösare. Till slut har det inget fäste över huvud taget. Periimplantit märks inte alltid, så man kan ha det utan att vara medveten om det.

En annan risk som är bra att känna till, är att vissa kan vara allergiska mot titan – men det finns implantat utan dem.

Hitta en klinik

En vanlig väg att gå är att man helt enkelt pratar med sin tandläkare om saken. Om man planerar att byta, kan det vara läge att titta på en helt ny klinik. I sådana fall kan du göra på följande vis:

  1. Sök på nätet på fraser i stil med ”tandimplantat Stockholm” (byt ut Stockholm mot din stad).
  2. Jämför klinikerna. Vilket intryck ger dem? Har de några priser på hemsidan? Verkar de seriösa? En bra början kan till exempel vara www.tandimplantatstockholm.biz.

Ta kontakt med de kliniker du tycker verkar bäst och undersök dem närmare. Prata med dem om din situation och välj den som verkar erbjuda bäst lösning just för dig.