Vad kan göra att man förlorar vårdnaden?

För den som har separerat blir det så att man har delad vårdnad om barnen.  Det kan vara så att en av föräldrarna, oftast mamman, har barnen större delen av tiden hos sig. Det finns de som oroar sig för att bli av med den delade vårdnaden efter att man skiljt sig. Här är tre situationer där vi går igenom om risken finns för vårdnadstvist och om man kan förlora, för ytterligare information klicka här.

Umgängessabotage

Barnen har rätt att vara hos både sin mamma och sin pappa. Om en av föräldrarna försöker hindra den andra föräldern från att träffa barnen kan det vara så kallad umgängessabotage. Det kan till exempel handla om att man påstår att barnen är sjuka och att den andra föräldern inte får ta hand om barnen då.

Kan umgängessabotage ge vårdnadstvist?

Upplever man att man utsätts för sabotage av umgänget ska man först och främst kontakta familjerätten i kommunen där man bor. De kommer få göra en utredning och bedöma situationen. Nästa steg är att lämna in en ansökan om stämning hos tingsrätten, något som kan leda till vårdnadstvist.

Kan man förlora vårdnaden?

Kan tingsrätten fastslå att man har genomfört umgängessabotage kan domen bli att man förlorar vårdnaden. Enligt lag ska föräldrarna respektera barnens rätt att umgås med både föräldrarna i tur och ordning när man har delad vårdnad. Den som inte sköter det kan blir av med rätten om sina barn.

Otrohet

En fråga som många ställer sig är om otrohet är tillräckligt skäl för vårdnadstvist och ensam vårdnad för en förälder? Faktum är att otrohet kan vara tillräckliga skäl för skilsmässa och därmed delad vårdnad.

Skyldiga att samarbeta

Föräldrar ska i största möjliga mån ha delad vårdnad och de är skyldiga att samarbeta för barnens bästa. Om en förälder varit otrogen kan det i sig vara ett svek som gör samarbete omöjligt. Därmed finns det risk för vårdnadstvist och att bli av med vårdnaden. Inte på grund av själva otroheten men på grund av den förlust av tillit som gör att samarbeta inte är möjligt.

Lång process

En vårdnadstvist är alltid en process som tar lång tid och det kan dessutom vara svårare att få igenom sin stämning till tingsrätten på grunder som är otydliga. Bästa sättet att veta om en process är möjlig är genom att ta kontakt med en advokat inom familjerätt.