Vad kan en arkitektbyrå hjälpa dig med?

En mindre arkitektbyrå kan ha specialinriktning mot exempelvis enbart husbyggnation men de större byråerna har ett bredare utbud och kan erbjuda all hjälp via de fyra kategorier av arkitekter som är verksamma i Sverige. Som privatperson är det främst följande tre tillfällena som en arkitektbyrå anlitas.

Ansökan om bygglov

När privatpersoner kontaktar arkitektbyråer är det främst för att få hjälp med bygglovsansökningar och de dokument som måste bifogas i dessa ansökningar. Skickar man inte en ansökan som inte är komplett kan det innebära förskjutning i arbetet och i värsta fall att kostnaden för ansökan bli dyrare än vad som angetts från början. Att vända sig till en arkitektbyrå innebär därmed att ansökan är komplett från början då de är vana att utforma dessa.

Bygglovsansökan skickas till den kommun där byggnaden ska byggas eller renoveras. Bor du i Stockholm innebär det att du söker bygglov hos Stockholm Stad. Många gånger finns all information om bygglov och vad som krävs samt väntetider på dess webbplats. I detta fall skulle alltså information sökas på bygglov.stockholm.se

Som kund till en arkitektbyrå behöver man däremot inte bry sig i var ansökan ska skickas, vilka blanketter som ska bifogas osv. Detta eftersom byrån kan ta hand om detta helt och hållet.

Hjälp från idé till färdiga ritningar

Ni ska bygga ett helt nytt hus och vill få den ritad av en arkitekt. Alternativt vill ni bygga om huset men behöver både hjälp med struktur, idé och ritningar. I detta fall kan byrån hjälpa till från början till slut.

Man börjar med ett möte där man diskuterar idén varpå en enkel skiss ritas upp hur det skulle kunna bli. Med digitala lösningar går det ofta att ändra och redigera skissen via 3-D program så att kunden kan se hur projektet skulle se ut. Sedan skapas underlag för bygglov och ritningar som används av det byggbolag som ska genomföra arbetet.

Inredning i större hem

Även om de flesta privatpersoner som kontaktar en arkitektbyrå gör detta på grund av byggnation eller ombyggnation så finns även de som tar kontakt för att få hjälp av en inredningsarkitekt. De planerar inredningen utifrån rummens storlek, ljusinsläpp, funktion med mera. Detta för att skapa en viss känsla i hemmet eller i annan lokal.