Tandläkarundersökning

Det är bra att besöka tandläkaren regelbundet. På så vis kan du upptäcka eventuella skador och slitage som fortfarande är möjliga att återställa. Under en tandläkarundersökning brukar tandläkaren ställa frågor om den allmänna hälsan, exempelvis om patienten tar några mediciner eller har några sjukdomar. I och med att vissa mediciner kan påverka munhälsan är det viktigt att tandläkaren får reda på det. Vissa mediciner kan nämligen orsaka muntorrhet som i sin tur kan leda till karies samt dålig andedräkt.

Tänderna kollas igenom

Efter frågorna är det dags för tandläkaren att kolla igenom tänderna. Detta sker oftast med en spegel och en sond. Under det här steget ser tandläkaren om patienten exempelvis har tandsten eller karies. Förutom att tänderna kontrolleras ser man även efter hur tandköttet ser ut. Tandläkaren mäter fickorna för att se om det finns någon som helst risk för tandlossning eller andra besvär. Under tandläkarundersökningen så röntgas alltid tänderna. Under röntgen kan man nämligen se karies på ett annat sätt, till exempel hur stort angreppet är. Man kan även bedöma huruvida en tandlossning spridit sig till själva benet som ligger under tänderna.

En bra behandling för tänderna

Genom att gå på regelbundna tandläkarundersökningar kan du förhindra karies och även få hjälp att ta bort tandsten. Även om du kan borsta tänderna noggrant och använda tandtråd och fluorsköljning är det ändå svårt att få hjälp med saker som tandsten på egen hand. Tandhälsan hänger ihop med det allmänna måendet och har även visat sig vara relaterat med flera allvarliga sjukdomar som bland annat demens. Det är alltså otroligt viktigt att se över sina tänder och sin munhälsa och gå på regelbundna besök. Vissa personer har sämre tandkvalité medfött genetiskt och kan därför behöva särskild vård och skötsel än en person med normala eller väldigt kvalitativa tänder.

Skapa bra rutiner för din tanghygien
Rådfråga din tandläkare hur du bäst tar hand om dina tänder. Vanliga råd är att:

  • Borsta tänderna efter varje måltid. Eller minst morgon och kväll. 
  • Använda tandtråd och se till att rengöra mellan tandkött och tand. 
  • Använd flourskölj på kvällen eller efter varje måltid. 
  • Undvik småätande och livsmedel med socker i.