Så vet du om du behöver köpa ny kedja

Du som cyklar mycket behöver byta kedja mellan varven. Förutom dina däck är nämligen cykelkedjan den komponent som behöver bytas ut mest frekvent. Om du väntar för länge kan kedjan slitas ut, vilket försämrar växlingen och förkortar livslängden på de andra komponenterna i din drivlina.

Hur ofta behöver man då byta ut kedjan? Innan vi går in på det är det viktigt att förstå hur kedjeslitaget går till. I takt med att din cykelkedja åldras blir sakta varje links bussning längre. Det leder i sin tur till att den längre kedjan ökar trycket på kassettens kugghjul och kedjeringens tänder, vilket gör att även dessa delar slits snabbare. I samma veva försämras även växlingen.

Mät din kedjas slitage

För att undvika denna negativa spiral av slitage på kassetten och kedjeringarna bör du generellt sätt byta ut din cykelkedja ungefär var 300:e mil. Det är dock viktigt att notera att detta endast är en tumregel. Alla kedjor slits olika snabbt eftersom alla cyklister sliter olika hårt på sina kedjor. Du som ofta rengör och smörjer in kedjan, aldrig cyklar i regn och har en låg kroppsvikt kan sannolikt cykla mer än 300 mil innan du byter kedja. Om du istället är glad i maten, gärna cyklar i alla väder och sliter hårt på cykeln kan du dock behöva byta kedjan oftare.

Eftersom det är svårt att veta hur mycket kedjan slits, kan det vara en bra idé att på regelbunden basis använda ett verktyg för att mäta kedjeslitaget. På så sätt kan du avgöra i vilket skick din kedja är. Det går till på så sätt att du med verktyget i hand skapar ett tryck mot pedalen så kedjan spänns, och sedan placerar mätverktyget på rätt plats och läser av resultatet. Verktyget indikerar då huruvida det är dags för ett kedjebyte eller ej. Du kan också använda en helt vanlig linjal för att avgöra slitaget på kedjan. Om kedjan har förlängts mer än 1/16 tum per 24 länkar är det sannolikt dags att byta ut din nuvarande kedja mot en ny.