Så går det för elektriker i Borås

Elektriker tycks ha jobb över hela landet – och visst finns det behov av kompetensen i landets alla delar. Samtidigt skiljer sig timpriserna något mellan olika städerna. De tenderar ofta att vara lite högre i landets större städer, jämfört med de lite mindre.

Men hur ser det ut i Borås? Vi har tittat snabbt på ett antal elektriker i Borås för att få en blick av hur det går idag jämfört med tidigare år. Inga företagsnamn kommer att nämnas, eftersom syftet endast är undersökande.

Första firman

En elektriker i Borås vi tittar på gick med förlust under 2017. Dessförinnan hade de gått med vinst alla år sedan 2013. Omsättningen har varierat ganska mycket – år 2013 omsätta man 16 miljoner kronor, medan man omsatte nästan 25 miljoner kronor två år därefter. Lägsta omsättningen mellan åren 2013 och 2017 kunde noteras år 2014, då siffran var ungefär 14 miljoner.

Man har gjort ganska lite vinst de senaste åren. År 2013 gjorde man en vinst på under en halv miljon kronor. Rekordåret var 2015, då man gjorde över en och en halv miljon kronor i vinst. År 2017 gick man, som nämnt ovan, med förlust. Summan man gick minus med var 626 000 kronor.

Andra firman

En annan elektriker i Borås vi tittar på har haft en ganska stadig omsättning mellan 2014 och 2018, på omkring tio miljoner kronor. Vinsten har dock sakta sjunkit, vilket givetvis kan bero på många olika saker.

År 2014 gjorde man en vinst på ungefär 1,7 miljoner kronor. Gradvis har den sjunkit till ungefär en halv miljon kronor – den vinst som gjordes år 2018. Något som kan spela in är att summan under Löner till övriga anställda har ökat i takt med att vinsten sjunkit – samtidigt som omsättningen legat stabilt kring ungefär 10 miljoner kronor. Det kan alltså vara till anställda som pengarna har gått, helt enkelt. Antalet anställda har legat på mellan sex och åtta under perioden.

Tredje firman

Den här elektrikern går det bara bättre och bättre för. Mellan 2014 och 2018 har såväl omsättning som vinst ökat. Antalet anställda har dessutom gått från 17 till 20 på de fyra åren. År 2018 gjorde man en vinst på nästan fyra och en halv miljon kronor – år 2015 låg den siffran på strax över en och en halv miljon kronor.