Rädda barns liv: barn-HLR

HLR är något som etablerat sig i samhället det senaste decenniet. Företag, skolor, myndigheter och idrottsklubbar: Alla vill få en utbildning i hur man räddar liv genom HLR. HLR är en enkel metod och det går snabbt att lära sig. Efter en kurs har du koll på vad du ska göra när någon drabbas av andnings- och hjärtproblem. Risken att skada den drabbade på grund av HLR är minimal och därför är det just så populärt att lära sig: Amatörer kan rädda liv och måste inte vara rädda att skada. När man ska göra HLR på barn måste man dock tänka på lite mer saker än om man gör det på vuxna eller ungdomar.

När behöver barn HLR?

Anidningsnöd och hjärtproblem är inte något som drabbar äldre människor. Även barn kan ha sjukdomar som leder till dessa allvarliga symptom. Som förälder, dagisfröken, idrottsledare och lärare gäller det att vara förberedd på detta. Barn är ju dessutom lekande varelser och ibland kan en lek bli till allvar: Ett barn ramlar och slår sig illa och kan där av få problem med andningen. Även om barn inte själva kör bil så är de medtrafikanter, både på cykel, gående och som medpassagerare i bilen eller kollektivtrafiken. Risken för att de är med om en trafikolycka är med andra ord lika stor som för en vuxen. Eftersom de är så små och syns sämre på gator så är risken till och med lite större. För att kunna skydda våra barn från dessa risker är det enormt viktigt att alla, inte bara de som jobbar med barn eller själva har barn, kan barn-HLR och därmed kan rädda barns liv om de far illa.

Vikten av HLR hos barn

Ett barns hjärna är utvecklas fortfarande och är därför mer sårbar: Hjärnan kan få bestående hjärnskador redan efter en minut utan blodcirkulation. När barn drabbas av andningsnöd eller hjärtstopp måste livräddande insatser inledas så tidigt som möjligt och inom loppet av en minut. Dessutom är barns kroppar mindre, svagare och därför är tiden livsavgörande i situationer där barn är bland de skadade. Oavsett vem som drabbas är det viktigt att snabbt kunna agera. En utbildning i HLR gör skillnad för alla i en skarp situation. Det finns ett flertal bra utbildningar inom HLR i Stockholm och andra större städer. Ta dig tid att förstå hur du skall gå till väga för att vara förberedd om någonting skulle hända.

Utbildningar

Eftersom HLR på barn skiljer sig från HLR på vuxna finns det speciella utbildningar i barn-HLR. Barn-HLR är en utbildning som riktar sig till de som vill lära sig göra HLR på barn i alla åldrar. Det kan handla om föräldrar, anhöriga, dagis- och skolfröknar och idrottsledare, men också personal i simhallar och personer som egentligen inte har något med barn att göra som bara vill kunna hjälpa till om något barn skulle råka illa ut.

Det man lär sig på utbildningen är hur man ska göra HLR på en mindre och svagare kropp: Bröstkompressionerna och inblåsningarna är annorlunda än de man gör på en vuxen och skiljer sig dessutom åt mellan olika barn beroende på deras ålder och storlek. Som del av kursen får man ofta också information om vilka tillstånd som kan orsaka andnings- och hjärtproblem hos barn och hur man ska agera vid en olycka där barn är inblandade.