En viktig rättighet som finns i vårt samhälle är rätten till personlig assistans. Det är en hjälp som de som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få för att få ett bra liv med god livskvalitet. Vem har rätt till personlig assistans? Vem som har rätt till personlig assistans styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS). Vem som har rätt till hjälpen varierar beroende på funktionsvariation, det kan till.. Read More