Hur många personer har personlig assistans i Blekinge? Väljer man helst privata assistansbolag eller kommunala alternativet? Finns det några kooperativ? Det och många andra frågor besvaras i den årliga sammanställningen av Försäkringskassan. Detta gällde vid årsskiftet 2018/2019.

Ca 200 personer – som främst väljer privata alternativ

I Blekinge (länet) hade 201 personer rätten till att få assistans. I valet mellan kooperativ, privat alternativ eller kommunal hjälp valde de flesta det privata alternativet.

Privata assistansbolag – 133 st
Kommunala alternativet – 60 st
Kooperativ – 0 st.

Se mer information om personlig assistans på: forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning

Många assistansbolag med specialinriktning

Med över 160 anordnare som vänder sig mot brukare i Blekinge finns behovet av att ”sticka ut” i mängden. En del är mycket stora och vänder sig till de flesta brukare. Andra har valt att framförallt fokusera på specifika diagnoser eller andra behov. Ett exempel är ett bolag som i företagsnamnet poängterar att de kan erbjuda assistans med personal som kan flera olika språk. Att få hjälpen via någon som kan sitt eget hemspråk ger generellt en betydligt större trygghet än om man enbart får hjälp på svenska eller engelska. Se vilka assistansbolag som finns i Blekinge på din kommuns hemsida

Flera assistansförmedlare

Utöver assistansbolagen finns flera assistansförmedlare representerade i Blekinge. Ett av dessa är Assistansförmedling.se som i en artikel om just assistans i Blekinge presenterar flera punkter som skiljer bolagen åt och vad man som brukare kan tänka på när aktör ska väljas för assistans. Läs mer om assistansförmedlare på Assistansförmedling.se

Få där assistansomkostnadspengarna kan användas efter byte

Har du funderat på att byta assistansbolag? Kontrollera då vad som händer med innestående assistansomkostnadspengarna. Statistik från en portal mot personlig assistans visar att enbart 11 av de ca 160 assistansanordnarna låter pengar gå vidare till nästa anordnare. Hör därmed med bolaget hur du bör agera för att pengarna inte ska frysa inne.

Sex med kontor i Blekinge

Det kan låta mycket med 160 anordnare där de flesta är assistansbolag. Men man får komma ihåg att flera av dessa bolag har sina kontor i ett annat län. De kan däremot ha personal i Blekinge som utför arbetet. Det var enbart 6 bolag som hade kontor här. Detta är däremot inget något som tydligt påverkar brukarna då personalen generellt åker hem till brukaren och där gör upp en plan för hur arbetet ska fortlöpa. Det är sällan man behöver åka till kontoret, något som även kan uppskattas om det inte ens ligger i Blekinge.