Varje år söker avlossas det ca en miljon skott under jaktsäsongen (enligt beräkningar från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Av dessa är det ungefär 10 skott som träffar människor. Ibland så svårt att det leder till dödsfall.
Vid dödsfall sker alltid en utredning gällande hur detta har gått till och i många fall visar det sig att skytten inte har slarvat med vapenhanteringen alls utan att det handlat om extrem otur. Men samtidigt finns det fall där det ligger slarv bakom de kroppsskador som uppkommit. Ett sätt att minska dessa skador vore att ha hårdare krav på de som innehar vapenlicens och att dessa licenser därmed lättare ska kunna dras in.

Risker

Enligt Nino Biracin (Läkare i Västerbotten) är det en stor riskfaktor när exempelvis personer över 90 år sitter på älgpass och har skjutvapen med sig. Enligt honom borde det införas regelbundna tester för att få behålla sin vapenlicens. Det skulle då inte handla om att man behöver klara av teoriprovet (som gäller för att få jägarexamen) flera gånger utan en tydligare fysisk kontroll. Detta gällande exempelvis hörsel och syn. I en intervju till Aftonbladet lyfter han även upp att det är viktigt att kontrollera personens verklighetsuppfattning. Detta skulle då vara kontroller som genomförs på personer som nått upp till en viss ålder.
Om en läkare anser att en person inte bör ha vapenlicens ska läkaren anmäla detta så att vapenlicensen ska kunna dras in. Under 2014 var det i Västerbotten 98 personer som fick sin vapenlicens indragen via detta sätt. Men med tanke på att det samma år var 32.000 personer som hade vapenlicens i Västerbotten är det en extremt liten del som inte längre fick ha kvar tillståndet. Problemet i detta fall handlar om att läkarna inte kommer i kontakt med fler personer just eftersom inte regelbundna tester genomförs.
En idé är att det skulle kunna framgå i sjukhusjournalerna om personen har vapenlicens eller inte. Då skulle i alla fall läkarna lättare kunna se detta och därmed ta beslut om att licensen behöver dras in.