Det finns många sätt att hitta någon som jobbar med personlig assistans. Om du känner någon sedan tidigare som är intresserad av att jobba som personlig assistent så kan den personen bli anställd av ett assistansbolag. Känner du ingen kan assistansbolaget erbjuda dig personlig assistans. Man kan också söka personlig assistans vid kommunen eller ett kooperativ. Du kan också själv ta rollen som arbetsgivare och anställa en personlig assistent. Glöm inte bort att teckna kollektivavtal och vissa försäkringar som kan behövas. Du kan också söka på internet efter företag som tillhandahåller personlig assistans och jämföra deras priser och villkor.

Personlig assistans – för vem?

Det är många olika personer som har rätt till personlig assistans i sitt hem. Till exempel personer med utvecklingsstörning eller autism, personer med hjärnskador, personer med fysiska funktionshinder och som har svårt med den dagliga livsföringen. Den personliga assistansen kan hjälpa dig med väldigt många olika saker som personlig hygien, måltider, kommunikation, städning, tvätt men också att utöva en hobby eller spela ett instrument till exempel.

Hur tillhandahåller man bra personlig assistans?

Det är en stor utmaning för alla inblandade parter att tillhandahålla en bra personlig assistans. Brukaren måste kunna känna sig trygg med sin personlige assistent samtidigt som den som utför den personlige assistansen också måste trivas på sitt jobb. Den personlige assistenten måste vara väldigt flexibel och vara beredd på att både städa, springa ärenden men också finnas till hands och lyssna på brukarens tankar och funderingar. Personlig assistans innebär alltid en nära relation mellan brukaren och assistenten men som samtidigt måste hållas professionell. Om brukaren har ett intresseområde som sport eller konst så kan det vara en bra idé att den som tillhandahåller den personlige assistansen också delar det här intresset.

Var finns jobb inom personlig assistans?

Du kan jobba med personlig assistans över hela Sverige i både små städer ute på landsbygden eller i de stora städerna. Ofta kan man besöka assistansbolagens hemsidor och skicka in en intresseanmälan om att man vill jobba med personlig assistans. I en sådan ansökan är det viktigt att du förklarar varför du vill jobba med personlig assistans och varför just du skulle passa som personlig assistent. Att hitta en bra personlig assistent är ett stort beslut för individen och brukaren måste få känna sig delaktig i beslutet, det är ju trots allt dennes liv det handlar om.