Domänkollen – Kontrollansvarigstockholm.net

Genom att granska olika domäner och hur de är uppbyggda kan man lära sig om både design, konvertering och SEO. Här granskar vi domänen kontrollansvarigstockholm.net som inte oväntat marknadsför ett företag som arbetar med att vara kontrollansvar i Stockholm.

Ibland säger ett domännamn mycket lite kring vad som förmedlas eller säljs via just det domänen. Ibland är det precis tvärtom. I detta fall är det helt uppenbart att det är kontrollansvarig i Stockholm som både är sökord och det man vill förmedla ut till kunden. Det syns på URL-en och även på rubriken på sidan.

En sida från Svea Ingenjörsbyrå

Svea Ingenjörsbyrå har ett brett utbud av ingenjörstjänster mot företag och föreningar inom byggbranschen. Under ”Tjänster” på dess vanliga hemsida hittas bland annat byggrådgivning, besiktningar och att de kan vara kontrollansvarig. Men som ett komplement används uppenbarligen Kontrollansvarigstockholm.net då de via denna sida fokuserat på enbart ett sökord och sökområde. Här marknadsför man just primärt sig som kontrollansvarig i Stockholm även om de alltså även har en rad andra tjänster i utbudet.

Målet kan eventuellt vara att man vill särskilja de olika tjänsterna för att göra det tydligt för kunderna som kommer in på sidan. En person som kommer in på webbplats som enbart handlar om kontrollansvarig kommer självklart att konvertera bättre än om man kommer in på en sida från en ingenjörsbyrå som har flera olika tjänster.

Det kan jämföras med en person som söker bygglov kommer in på en kommuns hemsida eller dess undersida om just bygglov. Hittar man rätt direkt kommer man även lättare att ta till sig informationen och agera utifrån den.

Avskalat och utan referenser

Det intressanta blir när man jämför denna domän mot deras egen ”grunddomän”. Det är helt klart tydligt att man skalat bort och fokusera på en enda sak. Ett exempel är att man inte ens valt att ha med referensobjekt. Företaget har referenser på allt från flerbostadshus och villor till skolor och kyrkor. Referenser som självklart skapar auktoritet i besökarens ögon. Men till och med detta har man valt bort på sin domän om kontrollansvarig. Mot besökaren och mot Google är man därmed extremt tydlig. Detta är en domän för dig som söker en kontrollansvarig i Stockholm. Inget mer – inget mindre. Både på gott och på ont. Effektivt? Svårt att säga men oavsett intressant väg att marknadsföra sina tjänster.