Med den situation vi har i Sverige idag med många arbetslösa och mycket dåliga villkor för många anställda så öppnar det tyvärr upp för att personer i en dålig ekonomisk situation pressar ner priserna på hantverkartjänster vilket medför att få väljer att anlita de företag som har bättre villkor för sina anställda.